Past seminars

Nikola Ilic & Augustin Dokoza Bukvic - PBI From Zero To Hero

Bilo da se nalazite na početku svog Power BI puta, ili želite da proniknete u dublje tajne optimalnog Power BI rešenja, ovaj workshop će vam omogućiti da za kratko vreme postanete istinski “Power BI superheroj”. Edukacija će se održati 07.06.2024. u prostorijama Hotel International, Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Session abstract

5 minuta za – WOW! To je jednostavna definicija kojom se Power BI za kratko vreme etablirao kao najmoćniji alat za poslovno izveštavanje. Međutim, iako se uglavnom doživljava kao alat za kreiranje lepih i efektnih grafikona, Power BI je mnogo više od toga. Power BI obuhvata ceo spektar koncepata, tehnika i servisa koji omogućavaju potpunu kontrolu and celokupnim procesom dizajniranja rešenja za poslovno izveštavanje – počev od transformacije podataka, unapređivanja podataka dodatnim kalkulacijama, sve do kreiranja vizuelno atraktivnih rešenja.

Bilo da se nalazite na početku svog Power BI puta, ili želite da proniknete u dublje tajne optimalnog Power BI rešenja, ovaj workshop će vam omogućiti da za kratko vreme postanete istinski “Power BI superheroj”. Workshop je prvenstveno namenjen Power BI početnicima, stoga nije neophodno bilo kakvo predznanje o Power BI-u (iako ne škodi ukoliko ste već koristili Power BI). Nakon workshop-a bićete spremni da kreirate sopstvena efikasna Power BI rešenja, u skladu sa preporučenim najboljim praksama.

Svi učesnici workshopa bi trebalo da imaju laptop sa instaliranom Power BI Desktop aplikacijom (može se besplatno preuzeti sa Windows Store-a).

Agenda:

 1. Povezivanje na različite izvore podataka (SQL baza, Excel, folder...)
 2. Prečišćavanje podataka
  1. Evaluacija podataka
  2. Profilisanje kolona
  3. Rad sa greškama pri uvozu podataka
 3. Transformacija podataka pomoću Power Query
  1. Izbor odgovarajućeg tipa podatka
  2. Dodavanje novih kolona
  3. Najčešće korišćene transformacije
  4. Referencirani i duplikat upiti
  5. Spajanje upita
 4. Modeliranje podataka
  1. Star schema
  2. Konfigurisanje tabela
  3. Kreiranje različitih tipova relacija
  4. Kreiranje datumske tabele
  5. Implementacija RLS i OLS
 5. DAX kalkulacije
  1. Osnove DAX-a (filter vs row kontekst)
  2. Korišćenje CALCULATE funkcije
  3. Implementacija kalkulacija koje koriste time intelligence
  4. Razlika između implicitnih i eksplicitnih mera
  5. Kreiranje quick measures
 6. Vizuelizacija podataka (Basic)
  1. Razumevanje potreba korisnika
  2. Upotreba odgovarajućih tipova vizuelizacija
  3. Formatiranje vizuelizacija
  4. Uslovno formatiranje
  5. Slajseri i filteri
  6. Korišćenje custom vizuelizacija
 7. Vizuelizacija podataka (Advanced)
  1. Bookmarks
  2. Custom tooltips
  3. Drillthrough
  4. Navigation
  5. Upotreba parametara (Fields i Numeric)
  6. Designing for accessibility
  7. Analyze feature (trendovi, paterni, itd.)
 8. Optimizacija performansi
  1. Najčešći uzroci za loše performanse
  2. Identifikovanje ključnih problema
  3. Korišćenje ugrađenih i eksternih alata za identifikaciju i rešavanje uobičajenih problema
 9. Deljenje Power BI sadržaja sa drugim korisnicima
  1. Razumevanje koncepta workspace-a
  2. Razumevanje različitih rola za pristup izveštajima
  3. Deljenje sadržaja putem Power BI app-a
  4. Subskripcije
  5. Razumevanje data gateway-a
  6. Konfigurisanje scheduled refresh-a

  O predavačima

  Nikola Ilic

  I'm making music from the data! Power BI and Microsoft Fabric addict, Microsoft Data Platform MVP, Pluralsight Author, blogger, speaker...Interested in everything related to data - always eager to extract valuable info from raw data in the most effective way. Multi-year experience working with (predominantly) Microsoft Data Platform (SQL Server, SSAS, SSIS, SSRS, and Power BI). Father of 2 and true football (and Barca) fan!

  Augustin Dokoza Bukvic

  Augustin is an Analytics Architect, Microsoft Certified Trainer, Speaker, and Power Platform User Group Stuttgart founder and leader.

  Working as a CoE lead and a Solution Architect with the main focus on the Power BI platform and Data Governance.

  Working with Power BI since the public preview version and delivered multiple large-scale enterprise analytics projects for Fortune 500 companies. Passionate about data culture and governance.

  Currently working as a Director Analytics Center of Enablement at Thrasio a next-generation consumer goods company reimagining how the world’s most-loved products become accessible to everyone.